Stichting Vondelpark Openluchttheater (VOLT) zoekt een bestuurslid voor 4 tot 6 bijeenkomsten per jaar.

Vacature voor een onbezoldigde functie.
Sluitingsdatum vrijdag 3 juni 2022

Het Vondelpark Openluchttheater (VOLT) is al bijna een halve eeuw een geliefd openluchtpodium in het Vondelpark, in het hart van Amsterdam. Elke zomer vind je daar een breed palet aan concerten en voorstellingen en je hoeft er niet eens een kaartje voor te kopen. Van mei tot september is er elk weekend dans, (jeugd)theater, klassieke muziek, film, comedy en popmuziek. Maar liefst 175 voorstellingen van jonge talenten, bekende artiesten en ook grote namen. De kern van wat wij doen is het samenbrengen van bespelers, bewoners en bezoekers op een unieke locatie in het Vondelpark. Wij geloven in de kracht van verbeelding, van het samen delen van ervaringen en het beleven van kunst en cultuur.

Stichting Vondelpark Openluchttheater zoekt nieuwe bestuursleden.

Het bestuur van stichting VOLT bestaat op dit moment uit 4 leden en is samengesteld uit vertegenwoordigers uit diverse geledingen van de (Amsterdamse) samenleving die interesse voor het culturele leven delen.

Het bestuur vergadert in principe 4 keer per jaar volgens een vaste agenda. Daarnaast vinden doorgaans 2 bijeenkomsten plaats rondom een specifiek onderwerp en bestuursleden zijn vaak te vinden bij de optredens in het Vondelpark Openluchttheater.

Stichting VOLT past de principes toe van de Governance Code Cultuur, de Fair Practice Code en de Code Diversiteit en Inclusie. Stichting VOLT streeft naar een zo groot mogelijke diversiteit in de samenstelling van het bestuur.

Wij vragen van onze bestuursleden:

  • Een grote cultureel-maatschappelijke betrokkenheid.
  • Affiniteit met de visie en missie van het Vondelpark Openluchttheater.
  • Ervaring op bestuurlijk, financieel en of cultureel vlak.
  • Voldoende tijd om je bestuurlijke taak goed te kunnen doen.
  • Een relevant netwerk wat je ook bereid bent in te zetten.
  • Een prettige persoonlijkheid.

Procedure

Een nieuwe bestuurslid wordt voor een periode van 4 jaar benoemd met de mogelijkheid tot herbenoeming van nog eens 4 jaar.

Als je belangstelling hebt, dan nodigen wij je van harte uit om te reageren. Je reactie – vergezeld van een curriculum vitae – kun je mailen naar info@openluchttheater.nl.

Meer informatie over het Vondelpark Openluchttheater en onze organisatie vind je op  www.openluchttheater.nl.